Uforsvarlig lave satser på stønader og brudd på taushetsplikten. Dette er noen av de til dels grove lovbruddene som er avdekket hos et flertall av NAV-kontorene i landet.
Les mer.

ektenyheter