I løpet av mine ti år på høyskolen har jeg veiledet en betydelig andel studentoppgaver. Oppgaver uten feil med sammensatte ord eller feil med og/å er i mindretall. Ofte har jeg lurt på hva folk har drevet med på skolen i 13 år når jeg, som finsk og fremmedspråklig, må fungere som norsklærer på en høyskole. Jeg er ikke den eneste. Min kollega i historie hadde en student som konsekvent omtalte «General Staben» i en eksamensoppgave om årsakene til første verdenskrig. Kollegaen min undret seg over at han hadde gått glipp av en sentral aktør på pensum, som han følgelig saumfarte på jakt etter vedkommende. Det var først halvveis at feilkilden demret for ham, hvorpå studenten ble satt ned fra en jevn C til en klar F, med beskjed i karakterbegrunnelsen om at vedkommende fant opp aktører.
Les mer.

ektenyheter