– I Sverige og Finland har de gode registre, slik vi nå også skal lage, som viser at omfanget ikke stagnerer. De har registrert en femdobling i antallet som ble syke også andre året etter vaksinen, det vil si at økningen fortsetter. Det er ikke et katastrofescenario, men vi har ikke sett slutten ennå.

Les mer.

ektenyheter