Familien har vært i kontakt med barnevernet tidligere. Det skjedde etter at
Espedalen ramlet og falt utenfor skolefritidsordningen i august i fjor, med
flere øyevitner til stede. Barnevernet ble koblet inn også den gang, men
saken ble henlagt, og det foreligger ingen tiltak mot familien. Det har TA
fått bekreftet av barneverntjenesten i kommunen. TA har også vært i kontakt
med lensmannskontoret i Bamble, som bekrefter at Espedalen var innom onsdag
morgen, og at hun verken så beruset eller ustelt ut.
Les mer.

ektenyheter