De kringliggande kommunerna Hagfors och Torsby betalar dyrt för flygplatsen: 2,7 respektive 4,7 miljoner kronor per år. Totalt slutar flyglinjens nota för skattebetalarna på 28,4 miljoner kronor, eller 4?697 kronor per passagerare. Lokalpolitikerna säger att flygtrafiken är nödvändig för näringslivet. Handelskammaren är nöjd med flygplatsen i Karlstad. Och det är du som tvingas betala notan.
Les mer.

ektenyheter