Eidissen, doktorgradstipendiat ved Universitetet i Tromsø, har satt seg inn i
brevutvekslingen som har foregått mellom IOC ved Gilbert Felli, og søkerne
Oslo kommune og Idrettsforbundet.
Les mer.

ektenyheter