Barn som levde i stor nød fikk ikke hjelp, selv om situasjonen deres var kjent for barnevernet. Barneverntjenesten i Midtre Namdal ble anmeldt etter at et tilsyn viste omfattende brudd på barnevernloven. Saken omfattet hele 100 barn fra kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.
Les mer.

ektenyheter