Barnevernet overtar omsorgen for stadig flere barn i Norge, men barnevernsansatte mener at enda flere foreldre bør fratas omsorgsretten.
Les mer.

ektenyheter