Det kan se ut som om striden i Stavanger Arbeiderparti i stor grad handler om åpenhet, eller rettere sagt om mangel på åpenhet, og om en inngrodd kultur der noen snakker sammen. Helst på bakrommet, uten protokoller. Cecilie Bjelland, sammen med flere andre, fikk til sist innsyn i bystyregruppens og partiorganisasjonens regnskaper, men krevde i tillegg inngående kjennskap til regnskapsrutiner og prosedyrer. Tidligere styreleder Ståle Johan Knutsen og gruppeleder i bystyret Odd Kristian Reme har vært uvillige til å dele denne informasjonen, og har vist til at det dreier seg om en personalsak.
Les mer.

ektenyheter