Flere og flere pasienter vil kontrollere om helsepersonell snoker i private pasientjournaler. – Mulig mistillit til helsevesenet eller økt bevissthet rundt personvern, tror fylkeslege og personvernombud.
Les mer.

ektenyheter