En ny strategi hos vänstern är att via bulvaner organisera ”folkliga” manifestationer, gärna nämnda partipolitiskt obundna spontana demonstrationer, vilket i praktiken är välorganiserade arrangemang av ideologerna, med AFA, RF och dylika, som misshandlar oliktänkande, såsom nazisternas SA gjorde på sin tid. Bit för bit försöker vänstern infiltrera skolor, universitet, sjukhus, för att avskaffa den ”felaktiga” demokratin. Vänstern löser alltid sina ideal med ökade repressalier och kan man sin historia ligger det i ideologins natur. Jag hoppas att vi kan kämpa för ett öppnare samhälle, för fler alternativa livsstilar, för ett öppnare samtalsklimat och för människor med olika bakgrund som ändå anknyter till landet Sverige. Sveriges framsteg ska bevaras och utvecklas, och inte förstöras av kulturmarxism, våldsvänster och den värderelativism alltför många politiker och journalister ger uttryck för.
Les mer.

ektenyheter