– Jeg jobbet ved Modum lensmannskontor i 21 år fram til 2007 og kjenner meg
ikke igjen verken i behovet barnevernet sier de har for midler, eller at
tjenesten ikke fungerer. Derfor mener jeg det er viktig å se på alle sider
ved driften, sier Versland.
Les mer.

ektenyheter