– Dette er ikke noe jeg liker å gjøre – overhodet ikke. Jeg regner med at det
vil skape reaksjoner og diskusjon. Politiet skal jo helst klare å slå ned på
alle lovbrudd, men det klarer vi ikke for øyeblikket. Vi gjør dette fordi vi
har for mange alvorlige saker vi ikke klarer å følge opp godt nok, sier
politimester Bjørn Vandvik.
Les mer.

ektenyheter