– Vi ser på denne saken som avsluttet, men han ville gjerne skrive et brev, så
det fikk han selvfølgelig lov til, sier pappa Terje Kristiansen.
Les mer.

ektenyheter