– Barnevernet mente at denne institusjonen ikke var bra for jenta, og jeg sa da at nettopp denne institusjonen var rangert som en av de beste i landet. Jeg ble kalt for frekk som stilte spørsmål ved barnevernets skjønn. Alt jeg ba om, var et møte med sakens parter for å drøfte mulige løsninger, forteller Lykken.
Les mer.

ektenyheter