Selv om medisinsk cannabis er et ulovlig legemiddel i Norge, er det lov å
innføre det og bruke det hvis det er foreskrevet av lege og kjøpt på apotek
i utlandet. Dette er et godkjent legemiddel blant annet i Nederland. Der kan
leger skrive ut denne medisinen til behandling av sykdommer som MS, kreft,
spiseforstyrrelser og psykiske lidelser.
Les mer.

ektenyheter