– Formuesskatten er den eneste skatten som treffer de aller rikeste, og jeg er veldig for fordelingseffekten. Men vi bør se på innretningen. Det er ikke likebehandling når personer som eier produksjonsutstyr som merder, båter og tauverk, må betale mer i skatt enn dem som investerer i eiendom og hoteller, hvor skatteverdien settes mye lavere, sier Berg-Hansen til Dagens Næringsliv.
Les mer.

ektenyheter