Men nå er denne kompensasjonsordningen fjernet, noe som betyr at merverdiavgiften
går rett til staten ved veibygging. Nå er merverdiavgiftlovgivningen alt annet enn
enkel, noe som betyr at det ikke er fullt 25 prosent som betales, men en betydelig
andel.
Les mer.

ektenyheter