– Har spart samfunnet for betydelige kostnader
Operasjonskostnaden på 85.000 kroner, samt reiseutgiftene, måtte han imidlertid dekke
selv. Arbeidsgiver ville ikke bidra, og han fikk heller ikke trukket fra noe av utgiften
på skatteligningen.
Les mer.

ektenyheter