Les også

Tirsdag blir tobakksskadeloven innskjerpet ytterligere, ved at selvbetjening av tobakksvarer, røykerom i bedrifter og tobakksbruk på skole- og barnehageområder blir forbudt.

Dette skjer som følge av endringer i tobakksskadeloven som trer i kraft 1. juli. Tobakksskadeloven er en av i alt 183 lover som ifølge Lovdata har referanser til endringer på denne datoen. Det samme gjelder 449 sentrale forskrifter.
Les mer.

ektenyheter