Det som derimot ikke er fredet er elbilenes tilgang til kollektivfeltene, for dette
er ikke en del av klimaforliket. Elbilene kan skape fremkommelighetsproblemer for
kollektivtrafikken, og «misunnelsesfaktoren» ved at folk i rådyre sportsbiler kan
snike i køen, gjør at det ikke vil bli nevneverdig politisk vanskelig å stramme til
på dette området.
Les mer.

ektenyheter