Færre unge. – Det handler om å få mest mulig erfaring fra naturlig kjøring og flest mulige situasjoner i trafikk på veien. Ved mer erfaring vil man tidligere oppdage situasjoner som kan utvikle seg til å bli farlige tidligere, og gjøre rette valg, sier Lars-Inge Haslie, senior rådgiver i Statens vegvesen.
Les mer.

ektenyheter