Kua er et biologisk under. Den kan omdanne gras til melk og kjøtt. Det blir høyverdig kvalitetsmat av vekster som mennesket ikke selv kan fordøye.
Les mer.

ektenyheter