Derfor hadde vi skiftet tema og begynt å snakke om oppdrettslaksen. Den er i stor grad foret opp på soya, og er full av Omega 6, som er usunt, i motsetning til Omega 3. Vi kunne påvist at oppdrettslaksen inneholder alt fra plantevernmidler som selv u-land har forbudt, til bromerte flammehemmere, et kreftframkallende stoff som finnes i kretskortene på datamaskiner – og i oppdrettslaks. Samt DDT, dieldrin, endosulfan, HCB, klordan, toksafen, PCB7, PCB6, PCCD/PCDF, DL-PCB, PBDE7, arsen, kadmium, kvikksølv, metylkvikksølv, bly og tinn. Samt pesticidet ethoxyquin, som trenger inn i hjernebarken på fisk, og forstørrer hjerte og lever. Vi kunne påpekt at lusenivået allerede for en måned siden var på rekordnivå, og det lenge før vannet i fjordene er blitt varmt. På grunn av resistensutvikling hjelper det ikke å øke giftmengdene ytterligere. Verktøykassa er tom. Vi ville spurt: Hva har bransjen tenkt å gjøre med det? Oppdretterne ville nå begynt å studere taket, mens de ristet på hodet.
Les mer.

ektenyheter