En av de «yrkesgruppene» som har fått flest fredspriser, er amerikanske presidenter og visepresidenter. Blant de relativt ferske fredsprisvinnerne finner vi både tidligere visepresident Al Gore og president Barack Obama. En annen markert gruppe vinnere er dissidenter som har stått opp mot makten i sitt eget land. Disse tildelingene er blant de stolteste i Nobelprisens historie. Carl von Ossietzky, Andrej Sakharov, Lech Walesa, Desmond Tutu og Liu Xiaobo er lysende eksempler på enkeltmennesker som med stort mot har protestert mot myndighetsovergrep.
Les mer.

ektenyheter