Etter 2008 vil ikke den vestlige middelklassen ha fest. De reiser mindre på ferie, handler mindre klær og spiser mindre ute. Selv i de europeiske landene som går best, som Tyskland, Sveits og Sverige, er folk mest opptatt av tiltak som styrker den langsiktige konkurransekraften i økonomien. De vil ha gode skoler, forskning og velferdsgoder som skaper grunnlag for vekst og trygge jobber. De vil ikke ha liksomvekst, såkalte ringvirkningseffekter og store, forfalne arenaer som aldri blir brukt igjen.
Les mer.

ektenyheter