Mens det i skoleåret 2010/2011 var 7,5 prosent som hadde karakteren 1 eller som ikke var vurdert, var det 8,2 prosent i 2011/2012 og 9,7 prosent i 2013/2014.
Les mer.

ektenyheter