En internasjonal forskergruppe vil totalforby en gruppe av verdens mest utbredte plantevernmidler, fordi de er svært giftige for bier.
Les mer.

ektenyheter