Øknonomi og tidsfrister
– Deler du fylkesmannens bekymring?
– Ja, det er fortsatt mye å ta tak i. Barnevernet består av mange deler. Hovedfokuset i 2007 har vært på utvikling av tiltak, økonomistyring, samt å overholde frister i forhold til behandlingstid, sier kommunaldirektøren.
– Hva er bakgrunnen til at kommunen ikke makter å overholde de lovpålagte oppgavene?
– Årsakene er flere. Det har vært et stort omstillingspress. Det er også grunn til å nevne at vi har innført nytt datasystem der leverandøren har hatt problemer med å innpasse Fylkesmannens nye mal for rapportering.
– Hvorfor er det en økning i antall henlagte bekymringsmeldinger for 2. halvår i 2007 sammenlignet med 1. halvår?
– Dette kan variere i perioder, men vi vil se nærmere på variasjonene. I løpet av det siste året har vi også jobbet mye med tidlig innsats, slik at familier som sliter, kan få hjelp uten at det blir en barnevernssak, sier Midtlyng.
Les mer.

ektenyheter