Barnevernet hadde fattet akuttvedtak og overtatt omsorgen for tre søsken, og foreldrene brakte saken inn for Fylkesnemnda (der mor og far “selvfølgelig” tapte..) og videre til tingretten. Der fikk de en dommer som åpenbart ikke lot seg lures til å tro på konspirasjonsteoriene. I sin rettslige vurdering skriver han:
Les mer.

ektenyheter