På denne bakgrunn skal man lytte når Nils T. Bjørke sier at «det er noe av det mest usaklige Finansdepartementet har kommet med på lenge», når departementet i revidert nasjonalbudsjett har regnet seg frem til at bøndene, som personlig næringsdrivende, har en gjennomsnittlig inntekt på 415.000 kroner etter skatt.
Les mer.

ektenyheter