– Han har vært ut og inn av in­sti­tu­sjo­ner og har in­gen for­mell ut­dan­nel­se, bort­sett fra fø­rer­kort på las­te­bil, sier hun.
Les mer.

ektenyheter