– Nå har vi på Grønland for eksempel en gruppe 12 -13 åringer som vi er bekymret for. De må følges opp 100 prosent, men ikke sendes på institusjon. Det de mangler, er gode omsorgspersoner, for eksempel fosterfamilier.Disse ungdommene har få positive innslag i hverdagen, og det er en kjensgjerning at hvis føler du deg som en taper, oppfører du deg som en. Det er lett å si at man skal satse på ungdomstiltak, men løsningen er nok ikke at kommunen ser etter de billigste løsningene i anbudsrunder, sier han og tilføyer samtidig at utspillet ikke er ment som kritikk av barnevernet.
Les mer.

ektenyheter