– Gratisarbeid, eller
dugnad, som venner utfører uten forventning eller avtale om en konkret
motytelse, er ikke skattepliktig. Verken for den som har fordel av det
som utføres eller for den som utfører arbeidet, opplyser seksjonssjef i
rettsavdelingen i Skattedirektoratet, Astrid Dugstad Tveter.
Les mer.

ektenyheter