Falske sigaretter produseres ifølge Europol etter mål om lavest mulig kost, og for
å holde kostnadene nede konkluderer de med at falske sigaretter gjerne har høyere
mengder tjære og nikotin, og at de ofte inneholder mer alvorlig helseskadelige kombinasjoner
av arsenikk, kadmium, benzen og formaldehyd (balsameringsolje) enn vanlige sigaretter.
Les mer.

ektenyheter