Tidligere leder av Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, går nå hardt ut mot bøndenes aksjoner og partiene på Stortinget som støtter dem. Han mener norsk landbruk nå må effektivisere drifta slik fiskerinæring har gjort for mange år siden.
Les mer.

ektenyheter