– Vi vil oppheve konsesjonsloven, fjerne priskontroll, boplikt, delingsforbudet i jordloven og utrede driveplikt og leiejordsproblematikk. Det skal bli økt varemangfold til forbrukerne. Vi skal styrke bøndenes eiendomsrett og styringsrett over egen produksjon, kort sagt: Bonden skal bestemme mer, staten mindre.
Les mer.

ektenyheter