Bønder er selvstendig næringsdrivende. Hva den enkelte bonde sitter igjen med avhenger av salgspriser, produksjonsvolum, statsstøtte, kostnadsutvikling og mer til.
Les mer.

ektenyheter