Nå er saken til behandling hos Fylkesmannen i Østfold, som skal ta stilling til om
hendelsen vil få konsekvenser for sykehuset eller personell, skriver .

Les mer.

ektenyheter