– Mange er hobbybønder for å få tilskudd fra Staten, hevder storbonde Trond Kristian Refve fra Jæren. Han mener det er for lett å spekulere i tilskuddsordningene.
Les mer.

ektenyheter