I Vestfold er det snaut ni mil med motorvei som får økt fartsgrense, fordelt på de følgende strekningene: Kopstad – Gulli, Langåker – Bommestad, Sky – Langgangen, Gulli – Langåker, Eik – Kopstad.
Les mer.

ektenyheter