Hele 46 kommuner står i følge Statistisk Sentralbyrå nå uten ansatte fagpersoner i barnevernet, og turnoveren blant de ansatte er svært høy.

Faktisk så slutter i gjennomsnitt over 30 prosent av de ansatte hvert år i følge statistikken for 2010 til 2011. Til sammenligning slutter bare ca. 20 prosent av de som arbeider i kassa på Rema og Rimi (varehandel).

Det er ikke bare barnevernet som rammes av den høye turnoveren, det gjør i følge SSB også andre viktige stillinger som retter seg mot arbeid med barn.

Kilde: Kommunal Rapport

De fleste som ansettes i stillinger i barnevernet hvor noen har gått ut, kommer fra andre stillinger enn barnevernet.

Dette antas å medføre at det stilles store krav til kompetansehevning/utdanning, samtidig som at kvaliteten blir lav når det omfatter så mange som hver tredje ansatt.

Det var i følge Statistisk Sentralbyrå  4.280 fagstillinger i barnevernet i 2013, mot 3.959 året før. Kommunal-Rapport.no har opplyst at de har gjort SSB oppmerksom på at mer enn hver tiende kommune står uten ansatt i barnevernet og at SSB skal ha opplyst til dem at byrået skal sjekke nærmere disse tallene.

Det er vanskelig å forstå hvordan det er mulig å drive en fagetat som dette med så høy turnover. Vårt kontor består av ca. 20 ansatte. Vi forestiller oss at det ville vært vanskelig å drive virksomhet, om 6 av oss skulle skiftes ut med nyansatte hvert år.

Arbeid med andres barn er nok krevende. Slik er det imidlertid for mange stillinger i samfunnet. Ansatte som arbeider med barn har ca. 300.000 til 400.000 kroner gjennomsnittlig i årslønn. Spørsmålet er om det må en lønnsforhøyelse eller andre lokkemidler til, for å sikre en bedre stabilitet. Det er heldigvis ikke vår oppgave å ta stilling til det.


Les mer.

ektenyheter