Lege Esben Esther Pirelli Benestad vil ty til sivil ulydighet for å beskytte pasientene sine, dersom pasientjournalloven blir vedtatt.
Les mer.

ektenyheter