– La oss se på ostetollsaken, mange tror det ikke har vært toll på ost. Men den var
på 27 kroner. Da begynte importpris pluss toll å nærme seg norske priser. Vi fikk
import, gud forby, på vanlig måte. Så gikk man over til prosentsats – på 277 prosent
– hvilket tilsvarer en toll på 90 kroner. Det å ikke ha reelle importmuligheter, bortsett
fra kvoter, gir liten reell konkurranse, sier han.
Les mer.

ektenyheter