– Vi mener at når staten Norge har funnet ut at de vil ha en nasjonal opera, så må de også være med på å finansiere den slik at de ansatte i denne bransjen kommer opp på et anstendig lønnsnivå. Både i forhold til sammenlignbare grupper innenfor teater- og orkestersektoren, men også samfunnet for øvrig, sier LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen til NTB.
Les mer.

ektenyheter