– Jeg gjorde dette i påvente av NAVs saksbehandling, men da de avslo søknaden, sluttet
jeg å betale, sier han.
Les mer.

ektenyheter