I tillegg ønsker en å avvikle dagens skiftordning, over på en flat tarifflønn, noe
som betyr at de mister dagens skifttillegg på mellom 5000 til 7000 kroner i måneden.
På toppen av det hele ønsker en å gjøre noe med arbeidstiden, noe som vil gjøre at
en begynner på jobb midt på natten.
Les mer.

ektenyheter