Elisabeth Backe-Hansen har skrevet en interessant forskningsrapport; «Hvordan
motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem». Dette via NOVA
(Norsk Institutt om forskning om oppvekst, velferd og aldring), på oppdrag
fra «Nasjonalt Bibliotek for barnevern og familievern/2009. Der skriver hun
bl.a.: «Det som er av (lite) forskning viser at opp til 50 prosent av
fosterhjemsplasserte barn flytter fra fosterhjemmet – utilsiktet flytting.»
«Når det gjelder atferdsungdom, er flytteprosenten høyere, opp til 60–80
prosent». (Westermark, Hansson og Vinnerljung 2008) Man kan trekke en
parallell til institusjoner, det samme gjelder her. På institusjoner
forholder ungdommene seg til kanskje 15–20 voksne omsorgspersoner hver uke.
Fjernt fra det virkelige livet og hverdagen som venter ungdommene etter
utflytting, da skal de «klare seg selv». Noe de har lite kunnskaper og
ferdigheter om. Hadde barnevernet vært en resultatorientert bedrift, hadde
bedriften evaluert seg selv for lenge siden for da å, logisk nok, tenke, at
her må vi gjøre noen nye grep. Dette fungerer jo ikke. Vi når ikke målene
våre. Resultatene uteblir.
Les mer.

ektenyheter