VEIT IKKJE NÅR HO FÅR OPERASJON: Kvar dag i ei veke har 83 år gamle Aslaug blitt sett til å faste, medan ho ventar på å bli operert etter eit komplisert brot i armen. No er både ho og dei pårørande slitne av å vente. – Mannen min er heime, han er sjuk og pleietrengande og svært uroleg for meg. Eg prøver å trøysta han som best eg kan over telefonen, fortel Aslaug.
Les mer.

ektenyheter