– Vi ønsker oss en fremtidsretta matproduksjon i hele Norge, som gir trygge, gode
og spennende råvarer i nærheten av der folk bor, sier Nils Bjørke.
Les mer.

ektenyheter